Aethoxysklerol

Aethoxysklerol används för behandling av ytliga kärl och ådernät på benen.

Redan i unga år kan ytliga ådernät (teleangiektasier) börja framträda på benen. Hormonbehandling eller graviditet kan påskynda eller förvärra åkomman, övervikt och ett dåligt fungerande klaffsystem i benen kan också spela in. Den vanligaste behandlingen är injektioner med ett ämne som heter Aethoxysklerol. Det påverkar blodkärlens inre väggar, så att kärlen klibbar ihop och skrumpnar. Blodet måste söka sig andra vägar, det blå ådernätet bleknar och försvinner. Resultatet är bestående, och de kärl som försvunnit kommer inte tillbaka. Flera behandlingar kan behövas om man har större områden med kärl, då man kan fördela områden på benen på flera behandlingstillfällen.

Behandlingen känns som små stickningar men ingen bedövning behövs. Omedelbart efter behandlingen blir området rodnat och blodkärlen får en ökad färgton som bleknar efter några veckor. Efter behandlingen kan man röra sig som vanligt, dock ej hård träning under första veckan. Man ska heller inte utsätta det behandlade området för sol så länge som det är under läkning.